Medische contactlenzen

Medische contactlenzen zijn contactlenzen die een oogarts voor bepaalde oogaandoeningen voorschrijft. Over het algemeen betreft het een medische indicatie wanneer het zicht beter wordt met een contactlens in vergelijking met een bril. 
De indicaties voor medische contactlenzen kunnen vrij divers zijn, zoals bijvoorbeeld een groot sterkteverschil tussen beide ogen dat niet gecorrigeerd kan worden met een bril. Of een afwijkende vorm van het hoornvlies, waardoor het zicht met bril niet optimaal is. Ook hoge sterktes (meer dan +6 of -10 dioptrieën) kunnen met deze lenzen worden gecorrigeerd.

Het onderzoek

Bij het eerste consult wordt de kromming van het hoornvlies in beeld gebracht. Dit dient als basis voor de lenskeuze. De sterkte van de ogen wordt uitgebreid opgemeten. Hierna zal er een paslens op het oog worden gezet waarvan de passing en de sterkte nauwkeurig worden bepaald. Vervolgens wordt de meeste optimale lens op maat voor u besteld en wordt er een vervolgafspraak (instructie) gemaakt zodra de lenzen binnen zijn. Het kan zijn dat er een tweede passing nodig is om de meeste geschikte contactlens te bepalen. 

Afspraak maken?

Indien u nog geen indicatie heeft van een oogarts kunt u een afspraak maken met één van onze oogartsen. Het volgende consult vindt plaats bij de optometrist.
Bent u reeds in bezit van een medische indicatie? Neem dan contact op met de kliniek om direct een afspraak te maken om de lenzen te laten aanmeten.

Verschillende contactlenzen

Er zijn verschillende soorten medische contactlenzen. In veel gevallen worden speciale vormstabiele lenzen aangemeten. Deze vallen onder de categorie ‘harde contactlenzen’. Medische contactlenzen kunnen ook zacht zijn om als (tijdelijke) bescherming te dienen na een oppervlakkige beschadiging van het hoornvlies.

Scleralenzen

Een scleralens is een grote vormstabiele lens (14-23mm) die niet tegen het gevoelige hoornvlies komt (zoals een kleine harde lens), maar op het oogwit rust. Tussen de lens en het hoornvlies zit een vochtlaag. Deze vochtlaag beschermt het hoornvlies, en corrigeert de oneffenheden van het hoornvlies. De scleralens bestaat in verschillende diameters, deze wordt aangepast afhankelijk van de vorm van het oog en de ernst van de oogaandoening. 
Scleralenzen worden vaak aangemeten bij een onregelmatig gevormd hoornvlies, zoals bij keratoconus of na een hoornvliestransplantatie. Ook kan de scleralens bij extreem droge ogen worden toegepast, vanwege de goede bevochtiging gedurende de dag.

Bandagelenzen

Een bandage contactlens is een zachte contactlens die op het oog wordt geplaatst, als een soort ‘verbandje’. Zo’n bandagelens wordt gebruikt om een beschadigd of ziek hoornvlies te beschermen tegen het wrijven van het knipperende ooglid. Met een bandagelens kan het hoornvlies beter genezen. Ook voelt het oog vaak veel prettiger aan met een bandagelens.
Bandagelenzen worden vaak aangemeten bij ernstig droge ogen of een beschadigd hoornvlies, of bij een ooglidaandoening. De bandagelenzen kunnen voor een bepaalde tijd in het oog blijven, dit hangt af van de indicatie. Er wordt regelmatig een controle van uw ogen gepland om de gezondheid van het hoornvlies en de pasvorm van de lens te controleren.

Vormstabiele contactlenzen

Wanneer het hoornvlies onregelmatig van vorm is, dan kan een vormstabiele (harde) contactlens het zicht significant verbeteren. Ook bij hoog astigmatisme (een hoge cilinder) is het zicht vaak stabieler met vormstabiele contactlenzen dan met een zachte contactlens. Bij keratoconus wordt een speciale vormstabiele contactlens aangemeten met een steilere kromming, om zo de onregelmatige hoornvliesvorm goed te corrigeren. Als de keratoconus vergevorderd is, dan is een scleralens een betere optie. 

Hybride contactlenzen

Een hybride lens is een vormstabiele lens met een zachte rand eromheen. Door het vormstabiele centrum verbetert het zicht, en door de zachte rand is het comfort van deze lens erg prettig. De indicatie voor een hybride contactlens is een onregelmatig gevormd hoornvlies, zoals bij keratoconus of na refractiechirurgie met een laser. 

Irisprintlens

Een irisprintlens is een zachte contactlens met de print van een iris op de lens. Vaak wordt deze contactlens aangemeten om cosmetische redenen, bijvoorbeeld een litteken op het oog. Het komt ook wel eens voor dat een oog afgedekt moet worden vanwege storende dubbelbeelden, of ernstige lichtgevoeligheid van een oog. 

Vergoeding en kosten

Wanneer u in aanmerking komt voor contactlenzen op medische indicatie zullen wij een machtiging aanvragen bij uw verzekering. Vervolgens regelen we de declaratie voor u. 

Zorgverzekeraar

Medische contactlenzen vallen onder uw basisverzekering. De aanschaf heeft wel gevolgen voor uw eigen risico. In 2021 is dit bedrag vastgesteld op € 385,- per jaar. Alle verzekerden vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico. Heeft u daarnaast gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u de kosten van uw medische contactlenzen eerst vanuit uw verplichte eigen risico en daarna vanuit uw vrijwillige eigen risico. 

Eigen bijdrage

Bij het afhalen van uw medische contactlenzen betaalt u een wettelijke eigen bijdrage per oog aan Xpert Clinics Oogzorg. U betaalt deze eigen bijdrage eenmalig per kalenderjaar. In 2021 is dit bedrag vastgesteld op € 59,- per oog per jaar.

Bent u aanvullend verzekerd? In dat geval kunt u nagaan of uw zorgverzekeraar de eigen bijdrage dekt. U voldoet dit bedrag eerst zelf aan Xpert Clinics Oogzorg en ontvangt daarvan een factuur. Deze kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Overige kosten

De zorgverzekeraar vergoedt uw contactlenzen. Overige kosten zoals contactlensvloeistof komen voor uw eigen rekening. 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw ogen? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Onze specialisten bekijken dan uitgebreid uw ogen en brengen een advies uit.

Neem contact met ons op

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 07Maak een afspraak