Kwaliteit

Kwaliteit

Om u de allerbeste zorg te kunnen bieden, is het team van Xpert Clinics Oogzorg iedere dag bezig met het verbeteren van de zorgkwaliteit: van consult tot behandeling en van nazorg tot eindcontrole. Ons kwaliteitskeurmerk is voor u een garantie dat wij aan alle hoge eisen voldoen.

Wij willen u de beste zorg bieden

Achter de schermen werken wij aan zaken als veiligheid en hygiëne. De toetsing hierop vindt plaats door middel van interne en externe kwaliteitscontroles. Maar ook u als patiënt werkt mee aan het verbeteren van onze zorg. Dat doet u bijvoorbeeld door uw mening en ervaring te geven over de manier waarop u bij ons bent behandeld.

Het is de ambitie van Xpert Clinics Oogzorg om de beste zorg te bieden. Daar maken onze ervaren en gemotiveerde medewerkers zich sterk voor!

Lees meer over ons kwaliteitsbeleid

Keurmerk

Het ZKN-keurmerk is een sector-specifieke norm, hiermee wordt aangetoond dat het gehele functioneren van de kliniek en de kwaliteit van het zorgproces een hoog kwaliteitsniveau hebben.

Wij meten voortdurend onze prestaties. Xpert Clinics Oogzorg streeft ernaar aantoonbaar de beste kwaliteit te leveren. Daarom meten we de resultaten van alle behandelingen; de zogenaamde ‘uitkomstenmetingen’. Onze specialisten willen graag weten in hoeverre de ingreep is geslaagd. En u als patiënt bepaalt in welke mate dit ook het geval is door aan te geven in hoeverre klachten zijn verdwenen en de ‘quality of life’ na de behandeling is verbeterd.

Het doen van deze uitkomstenmetingen is een ingewikkeld en intensief proces. Maar het levert veel kostbare informatie op: het is ons bewijs dat we het écht beter doen dan onze concurrenten. Maar het laat ook zien waar er nog ruimte is voor verbetering. Want hoe goed we het ook doen: het kan altijd nóg beter.

Kwaliteitsonderzoek

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van zorg van Xpert Clinics Oogzorg kunt u als patiënt voor en na  de behandeling per e-mail en/of schriftelijk worden benaderd voor kwaliteitsonderzoeken. De onderzoeken worden uitgevoerd door het ISO 20252 gecertificeerde onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek. Indien u bezwaar heeft tegen deelname aan deze kwaliteitsonderzoeken, dan kunt u dat aan onze baliemedewerkers doorgeven.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Ieder jaar vraagt de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) aan Xpert Clinics Oogzorg om de gegevens aan te leveren over de prestaties van onze kliniek. Voor de IGJ maken de indicatoren deel uit van het onderzoeksinstrumentarium waarmee, op basis van risico-inschatting, vervolgens prioritering van het toezicht kan plaatsvinden.

Onze oogartsen zijn lid van beroepsvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Tijdens een periodieke visitatie toetst het NOG het gehele zorgverleningsproces van onze artsen.

Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie is in 1997opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De doelstelling van het NGRC is de kwaliteit van de refractiechirugie in Nederland te bewaken en te bevorderen.

De Consensus Refractiechirurgie is als richtlijn opgesteld door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) naar internationale maatstaven en opvattingen. Het vormt een belangrijke leidraad voor het verrichten van hoogwaardige, veilige refractiechirurgie.

Bij Xpert Clinics Oogzorg zijn alle artsen BIG-geregistreerd. Om ingeschreven te kunnen blijven in het BIG-register moeten artsen hun niveau van kennis en vaardigheden op peil houden.

Alle medewerkers van Xpert Clinics Oogzorg beschikken over de juiste diploma’s, certificaten en vaardigheden om hun werkzaamheden uit te voeren. Door regelmatig bijscholingen, trainingen en congressen bij te wonen (en organiseren), zorgen we dat we kunnen werken volgens de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.

Al onze handelingen en verrichtingen staan beschreven in protocollen. Van balie, tot polikliniek en operatiekamer: iedereen werkt met vaste werkinstructies om continu dezelfde, hoge kwaliteit te kunnen leveren.

Opvragen
Uw medisch dossier, inclusief mogelijke foto’s die zijn gemaakt, bewaren wij 20 jaar zoals verplicht is volgens de medische wetgeving. Wilt u een kopie van uw dossier opvragen? Dat kan.

U kunt uw medisch dossier opvragen via het formulier ‘Opvragen medisch dossier’. Dit formulier kunt u naar ons mailen (info@verwijder-dit.xpertclinicsoogzorg.nl) of per post versturen.

Daarnaast is het ook mogelijk om uw medisch dossier zelf op te halen in onze kliniek, neem hiervoor contact op met ons informatiecentrum op 088 778 52 07. Het contact center is elke werkdag open van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Vernietigen
Als u wilt dat uw medisch dossier wordt vernietigd, stuurt u een mail naar info@verwijder-dit.xpertclinicsoogzorg.nl. U krijgt dan digitaal het aanvraagformulier daartoe toegezonden. Dat formulier kunt u invullen en vervolgens, inclusief kopie ID, digitaal terugsturen naar info@verwijder-dit.xpertclinicsoogzorg.nl.

Equipe Zorgbedrijven is de overkoepelende organisatie van
Velthuis kliniek - www.velthuiskliniek.nl
Xpert Clinics - www.xpertclinics.nl
Xpert Handtherapie - www.xperthandtherapie.nl

Alle behandelklinieken van Equipe Zorgbedrijven hebben het belangrijke ZKN-keurmerk.
ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. ZKN-klinieken bieden:

 • Hoge kwaliteit medische zorg
 • Korte wachttijden
 • Persoonlijke aandacht
 • Innovatieve behandelmethoden
 • Uitstekende service en nazorg
 • Verzekerde en onverzekerde zorg 

Al onze medewerkers staan voor maximale inzet en optimale zorg.
Wij willen dat u tevreden bent en blijft en dat u zich ambassadeur voelt van onze organisatie.
Om ons te kunnen blijven verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u uw ervaringen met ons deelt.

Deel daarom uw tip of compliment met ons! Dat kan met het formulier dat u vindt op de contactpagina van de website van uw behandelkliniek.  

Het kan ook zijn dat u een klacht heeft over de resultaten van een behandeling, over de behandelaar, of anderszins. Voor u is het belangrijk om te weten dat

 • Equipe Zorgbedrijven uw klacht heel serieus neemt;
 • Wij strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens;
 • Wij samen met u altijd zoeken naar een oplossing.

Wat doet u als u een klacht heeft?

 • Bij voorkeur bespreekt u uw klacht eerst met uw behandelaar;
 • Als dat contact voor u niet voldoende resultaat oplevert, kunt u via het klachtenformulier op de contactpagina van de website van uw behandelkliniek uw klacht indienen. De klacht komt terecht bij de klachtenfunctionaris van Equipe Zorgbedrijven.
 • Kunt, of wilt u niet via de digitale route uw klacht indienen? Schrijf dan een brief aan Equipe Zorgbedrijven, t.a.v. Klachtenfunctionaris, Flight Forum 130, 5657 DD, Eindhoven. 

Wat gebeurt er met uw klacht?

De klachtenfunctionaris stuurt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal deze telefonisch met u contact opnemen om u te informeren over de behandeling van uw klacht en om aan te geven wat u van de klachtenfunctionaris kunt verwachten. De klachtenfunctionaris probeert de klacht vanzelfsprekend naar tevredenheid voor u op te lossen. De klachtafhandeling gebeurt binnen de kaders van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Als u er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris…

 • Mochten wij de klacht uiteindelijk niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Equipe Zorgbedrijven. Lees meer op www.degeschillencommissiezorg.nl/
 • Wanneer er sprake is van eventueel geleden materiële of immateriële schade, dan kunt u de kliniek via Equipe Zorgbedrijven aansprakelijk stellen. Om dit traject in gang te zetten, neemt u ook contact op met de klachtenfunctionaris van Equipe Zorgbedrijven via klachten@equipezorgbedrijven.nl.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij uw kliniek?

Nee, daar zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Een klacht, compliment of tip indienen

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 07Maak een afspraak