Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte die verstoring geeft in de suikerhuishouding (glucose) en kan verschillende oogklachten veroorzaken.

Allereerst kan door een wisselende suikerspiegel in de ooglens de gezichtsscherpte variëren. Dit is een vervelend, maar geen ernstig probleem. Het treedt vooral op bij een slechte instelling van de suiker.
Daarnaast kunnen er beschadigingen ontstaan aan de bloedvaten in het netvlies. Dit heet diabetische retinopathie. Dit kan invloed hebben op het zicht, voornamelijk als deze afwijkingen zich in het centrale gebied, de macula, bevinden.

Voorbeelden van diabetische retinopathie:

  • Bloedingen in het netvlies
  • Vocht in het netvlies en/of de macula
  • Bloedvat nieuwvorming

De ernst van de diabetische retinopathie wordt door de oogarts vastgesteld. De meest ernstige vorm wordt proliferatieve diabetische retinopathie genoemd. Hierbij zijn nieuwe bloedvaten ontstaan in het netvlies of elders in het oog. 

Screening

Hoe langer u suikerziekte heeft, hoe groter de kans op diabetische retinopathie. Het is verstandig uw ogen te laten controleren zodra er suikerziekte bij u is vastgesteld. Dit kan in eerste instantie bij de huisarts of bij de oogarts. 

Onderzoek

Tijdens het onderzoek bij de oogarts krijgt u pupilverwijdende druppels. Hierdoor is uw netvlies te controleren op afwijkingen. Aanvullend kunnen er scans van het netvlies gemaakt worden (OCT-scans). Ook kan het nodig zijn om foto’s te maken met een kleurstof (FAG-onderzoek). De arts spuit daarbij een kleurstof in uw arm die zich in de bloedvaten verspreid. Daardoor kunnen we de mate en de ernst van eventuele afwijkingen beter beoordelen.

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw ogen? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Onze specialisten bekijken dan uitgebreid uw ogen en brengen een advies uit.

Neem contact met ons op


Het behandeltraject

De stappen van een behandeling

Verwijzing van uw huisarts

Verwijzing

Voor een behandeling bij Xpert Clinics Oogzorg heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Alle behandelingen die u ondergaat bij Xpert Clinics Oogzorg worden door alle zorgverzekeraars 100% vergoed.

Maak een afspraak

Heeft u vragen, of wilt u uw consult inplannen? 

Plan een intake Bellen 

Consultafspraak met arts

Intakegesprek

Vaak krijgt u eerst een (aantal) vooronderzoek(-en) die een technisch oogheelkundig assistent (TOA) of een optometrist uitvoert. Meestal dienen we u daarbij oogdruppels toe. Deze maken uw pupillen groter, zodat we uw ogen zo goed mogelijk kunnen bekijken.

Tijdens het intakegesprek zal de arts zal met u bespreken of er door de diabetes afwijkingen zijn ontstaan in de ogen. Doordat er verschillende stadia van diabetische retinopathie bestaan, zal voor iedere patiënt een individueel behandelplan worden opgesteld. Daarnaast dienen de ogen periodiek vervolgd te worden. 

Behandeling & Nazorg

Behandeling en herstel

De belangrijkste behandeling voor de ogen bestaat allereerst uit een goede suiker- en bloeddrukregulatie. Verdere behandelingen zijn erop gericht om de retinopathie af te remmen en zo slechtziendheid te voorkomen of beperken. 

Laserbehandeling van het netvlies

Met een laserbehandeling kan een deel van het netvlies worden uitgeschakeld, zodat de vraag naar zuurstof daalt. Dat stopt de vorming van nieuwe bloedvaten en afname van vocht lekkage. Afhankelijk van de aard van de afwijkingen zijn één of meerdere laserbehandelingen nodig.

Injecties in het oog (Avastin/Eylea/Lucentis)

Als er sprake is van vocht in het netvlies, of aanwezigheid van nieuwe bloedvaten, bestaat er reden om het oog te behandelen met injecties. In eerste instantie zal er een reeks injecties worden ingepland. Aan de hand van de vervolgcontroles zal duidelijk worden hoeveel en hoe vaak dit herhaald dient te worden. 

Glasvochtoperatie

Bij ernstige vormen van diabetische retinopathie kan een bloeding of netvliesloslating ontstaan. Hiervoor zou een glasvochtoperatie noodzakelijk kunnen zijn. U wordt dan verwezen naar een specialistisch centrum. 

De beschadiging van het netvlies door suikerziekte kan gedurende langere tijd doorgaan. Hierom kan er in een later stadium weer een andere of aanvullende behandeling noodzakelijk zijn. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Diabetesvereniging Nederland.

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 07Maak een afspraak